"Perseverance" Four-a-side Futsal Competition

2nd Runner-Up - 'Perseverance' Four-a-side Futsal Competition Silver Cup

Team Members:

2A Tamang Sabin, 2B Lu Yat Hei, 2D Heung Chun Ho, 2D Limbu Suwen, 3E Chan Pak Him, 3E Yu Tsz Chun, 3C Luo Chun Wai and 3D Hung Ka Chun