Panel & Functional Heads

The Heads or Teachers-in-charge of Administrative Committees

Academic Committee:

Wong Hiu Tung

Chiu Man Ming

Yeung Wing Shing

Lam Wai Kin

Yuen Ho Kwan

Discipline & Guidance Committee:

Kau Chun Ming

Chan Hon Shing

Wong Yin Ling

Wong Yin Man

Extra & Cross Curricular Activities Committee:

Kwan Siu Ming

Career Guidance Committee:

Leung Pui Fan

Wong On Nei

Lam Ka Yan

Moral, Civic & National Education Committee:

Lee Shuk Fan

Ho Ka Yan

Information Technology Committee:

Lai Chun Fai

Li Man Yee

Woo Yue Tin Martin

Environment & Resources Management Committee:

Chan Tsan Sen

Chung Kai Kin

 

The Heads or Teachers-in-charge of Functional Committees

Student Affairs Committee:

Wong Yin Ling

Lam Wai Kin

Public Communication & Ceremony Committee:

Leung Pui Fan

Chiu Man Ming

Ho Ka Yan

Wong Yin Man

Academic & Staff Development Committee:

Wong Hiu Tung

Yeung Wing Shing

Kwan Siu Ming

Financial Committee

Chung Kai Kin

 

 The Heads or Teachers-in-charge of Subject Departments

Chinese

Wong Hiu Tung

Wong Lai Shan

English

Lee Shuk Fan

Lam Wai Kin

Mathematics

Kau Chun Ming

Leung Pui Fan

Liberal & Social Studies

Chan Tsan Sen

Yeung Wing Shing

Integrated Science

Kwan Siu Ming

Advanced Science - Physics   

Kwan Siu Ming

Advanced Science - Chemistry

Ho Ka Yan

Advanced Science - Biology

Ho Ka Yan
Information & Technology Studies

Woo Yue Tin Martin

Chinese History

Chan Hon Shing

History

Chiu Man Ming

Geography

Chan Shuk Man

Elementary Economics

Chan Tsan Sen

Business Accounting

Chan Tsan Sen

Putonghua

Chu Wai Ting

Visual Arts

Leung Shuk Ching

Music

Leung Kai Fung*

Physical Education

Chung Kai Kin

Home Economics

Li Man Yee

Design and Technology 

Ng Kin Keung