Panel & Functional Heads

The Heads or Teachers-in-charge of Administrative Committees

Academic Committee:

Wong Hiu Tung

Chiu Man Ming

Kwan Siu Ming

Yeung Wing Shing

Lam Wai Kin

Lee Shuk Fan

Yuen Ho Kwan

Discipline & Guidance Committee:

Kau Chun Ming

Chan Hon Shing

Wong Yin Man

Extra Curricular & Creative Activities Committee:

Chung Kai Kin

Career Guidance Committee:

Leung Pui Fan

Wong On Nei

Lam Ka Yan

Moral, Civic & National Education Committee:

Chan Ho Yan

Information Technology Committee:

Lai Chun Fai

Li Man Yee

Environment & Resources Management Committee:

Chan Tsan Sen

 

The Heads or Teachers-in-charge of Functional Committees

Student Affairs Committee:

Chan Hon Shing

Wong Yin Man

Public Communication & Ceremony Committee:

Leung Pui Fan

Chiu Man Ming

Wong On Nei

Wong Lai Shan

Academic & Staff Development Committee:

Wong Hiu Tung

Kwan Siu Ming

Lam Wai Kin

Lee Shuk Fan

Financial Committee

Chung Kai Kin

 

Dean of Faculties

Faculty of English

Lam Wai Kin

Faculty of Chinese Language & Culture and History

Wong Hiu Tung

Faculty of STEM

Kwan Siu Ming

Yeung Wing Shing

Faculty of Humanities

Lee Shuk Fan

Faculty of Creative & Performing Arts

Yuen Ho Kwan

Faculty of Sports Science

Kwan Siu Ming

 

 The Heads or Teachers-in-charge of Subject Departments

Chinese

Wong Hiu Tung

Wong Lai Shan

Putonghua

Lu Yu Yun

English

Lee Shuk Fan

Lam Wai Kin

Mathematics

Kau Chun Ming

Cheng Yuk

Social & Cultural Studies

Chan Shuk Man

Wong Yin Man

Chinese History

Chan Hon Shing

Integrated STEM - Science

Kwan Siu Ming

Wong On Nei

Chan Ka Yee

Integrated STEM - Information & Technology Studies

Yeung Wing Shing

Woo Yue Tin Martin

Integrated STEM - Living Technology

Li Man Yee

Integrated STEM - Design & Technology

Woo Yue Tin Martin

Integrated Humanities - History

Chiu Man Ming

Integrated Humanities - Geography

Leung Pui Fan

Integrated Humanities - Finance & Accounting

Chan Tsan Sen

Integrated Humanities - Economics

Chan Tsan Sen

Integrated Arts - Visual Art

Leung Shuk Ching

Integrated Arts - Music

Chan Ka Po

Physical Education

Chung Kai Kin